Информационная система «Джерело-Люкс»

Призначення інформаційної системи «Джерело-Люкс».

Інформаційна система призначена для автоматизованого ведення обліку відвідувачів та персоналу, обліку спожитих ресурсів чи наданих послуг та їх планування.
Для ведення обліку послуг використовуються електронні картки стандарту mifare або mifare light.

1. Основні розділи інформаційної системи.

Інформаційна система складається з таких розділів:

 • Персонал (Лікарі )
 • Відвідувачі
 • Послуги
 • Запити, звіти, документи
 • Адміністрування.

Розділ «Персонал» призначений для ведення обліку персоналу закладу, що безпосередньо відповідальний за надання послуг (процедур).
Розділ «Відвідувачі» призначений для ведення обліку відвідувачів закладу.
Розділ «Послуги» призначений для ведення обліку наданих послуг та процедур. Цей розділ встановлює однозначний логічний зв`язок між наданою послугою, особою, що цю послугу надавала та відвідувачем. Послуги надаються у відповідності до плану-графіку роботи. План-графік складається відповідальним працівником закладу.
Розділ «Запити, звіти, документи» призначений для формування необхідної звітності, виконання запитів користувачів та формування необхідної документації (як для внутрішнього обігу, так і для давання інформації до інших організацій та установ).
Розділ «Адміністрування» призначений для ведення системних реєстрів та класифікаторів, а також для розподілу прав доступу до системи між користувачами.

2. Побудова інформаційної системи

Інформаційна система складається з двох логічних частин:

 • Підсистема первинної реєстрації та автоматизованого обліку послуг
 • Аналітична підсистема

Підсистема первинної реєстрації призначена для реєстрації відвідувачів та видачі їм електронних карток (брелків, браслетів), які далі будуть «ключем» для отримання послуг.
Введення інформації про отриману послугу проводиться автоматично при піднесенні картки відвідувача до безконтактного карт-рідера. Програмне забезпечення для реєстрації послуг дуже просте у використанні та орієноване на обладнання на зразок інтернет-планшетів з під’єднаними безконтактними карт-рідерами. Від користувача вимагається лише підвердити факт надання (отримання) послуги шляхом натискання кількох кнопок на сенсорній панелі. Немає необхідності у введенні будь-якої інформації за допомогою клавіатури. Єдина вимога до планшетів – вони повинні працювати на операційній системі Windows (XP, 7, 8,10), оскільки підсистема первинної реєстрації та автоматизованого обліку реалізована на основі технології .NET.
Аналітична частина побудована на основі веб-технології. Для роботи в ній достатньо будь-якого комп`ютерного пристрою, що має влаштований веб-браузер. Ніяких спеціальних вимог до браузера та клієнтської операційної системи немає.
Серверна частина побудована на основі сервера бази даних Informix dynamic server 11.70 та веб-сервера Apache. Для забезпечення повної функціональності системи достатньо безкоштовної версії сервера бази даних. Серверна операційна система – Windows 2008 Server або 2003 Server. Можливе також застосування іншої версії Windows на сервері системи (за погодженням із замовником за умови успішного тестування).

3. Основні заходи з впровадження системи.

Інформаційна система являє собою цілісний логічний каркас, який виконує функції взаємодії користувача з робочою базою даних та між підрозділами системи.
Для наповнення цього каркасу необхідно виконати етап робіт з формування технічного завдання на систему, а саме:

 • Якою саме інформацією треба наповнити перелічені вище розділи;
 • Перелік та зовнішній вигляд форм документів та звітності;
 • Перелік працівників закладу та їх права доступу до системи;
 • Перелік та наповнення класифікаторів системи;

Після цього проводяться роботи із смислового наповнення системи та формування взаємодії між розділами. На цей етап необхідний термін орієнтовно від 14 до 50 робочих днів. Після цього проводиться інсталяція системи на обладнання замовника та навчання персоналу.

4. Супровід інформаційної системи.

Заходи із супроводження інформаційної системи можуть здійснюватись безпосередньо замовником безпосередньо на власному обладнанні або виробником системи дистанційно за допомогою мережі інтернет. Для цього сервер системи повинен буди під`єднаний до мережі та мати фіксовану ip-адресу.
Всі операції із модифікації системи та оновлення програмного забезпечення можут проводитись дистанційно. Від замовника вимагається лише надати виконавцю інформацію про небхіжні модифікації.

Если есть вопросы, напишите нам

Если Вы хотите получить консультацию, относительно наших услуг, заполните эту форму. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

Пожалуйста, заполните все обязательные поля.